Obdelava in uporaba osebnih podatkov


UPORABA PREJETIH OSEBNIH PODATKOV

Vaše ime, priimek in elektronski naslov uporabimo, da se seznanimo, kdo je pristopil h kampanji KER ALKOHOL NI MLEKO in je torej naš/a podpornik/ca ter da je seznam naših podpornikov in posledično njihovo skupno število verodostojno (da npr. izločimo pristope, ki so že na prvi pogled izmišljeni ali da izločimo podvojene pristope). Zbiranje in hramba teh podatkov predstavlja t. i. »obdelavo, potrebno za izvajanje pogodbe«, saj štejemo, da se med osebo, ki pristopi h kampanji, in organizacijami pobudnicami (podatki spodaj) z njenim pristopom h kampanji vzpostavi določeno razmerje, v katerem podpornik s podpisom izkaže organizacijam svojo podporo v kampanji Ker alkohol ni mleko, organizacije pa se zavežejo uporabiti njegovo podporo oziroma podpis pri izvajanju aktivnosti kampanje, ki jo podpisnik podpira. Na podlagi soglasja posameznika se njegovo ime tudi objavi na spletni strani keralkoholnimleko.si na seznamu podpornikov kampanje. Soglasje lahko posameznik kadarkoli prekliče s sporočilom na info@keralkohonimleko.si. Javno objavljen seznam podpornikov se lahko razkrije ali posreduje Vladi in drugim državnim organom, na katere skuša kampanja vplivati. Elektronski naslov posameznika/ce organizacije organizatorice uporabljajo tudi za obveščanje o napredku kampanje, če posameznik za to poda soglasje. Obvestila o napredku kampanje so občasna in lahko trajajo do konca kampanje. Posameznik lahko soglasje kadarkoli prekliče s sporočilom na info@keralkohonimleko.si. Na podlagi soglasja posamezne organizacije pobudnice uporabljajo elektronski naslov za pošiljanje elektronskih obvestil o svojih drugih kampanjah na področju okoljevarstva. Prejemanje teh obvestil lahko kadarkoli prekličete na info@noexcuse.si, info@institut-utrip.si, info@zadihaj.net, drustvo.zasrce@siol.net.

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Ime in priimek podpornika, ki je dali soglasje za objavo svojih imen na spletni strani, se lahko razkrije ali posreduje Vladi in drugim državnim organom, na katere skuša kampanja vplivati. Obdelovalci osebnih podatkov so lahko osebe, ki organizacijam nudijo običajne internetno komunikacijske storitve, kot so ponudnik spletne domene, ponudniki elektronske pošte ali ponudniki telekomunikacijskih storitev in druge osebe, ki organizaciijam nudijo podporne storitve (npr. pravna služba, marketinška služba). Vaših osebnih podatkov sicer ne bomo posredovali v uporabo tretjim osebam, razen če bi od nas to zahteval zakon (kot npr. da v inšpekcijskem postopku nadzoru razkrijemo, komu je bilo poslano kakšno elektronsko sporočilo).

ROK HRAMBE PODATKOV

Vaše osebne podatke, ki nam jih boste posredovali preko obrazca za pristop h kampanji, bomo hranili sledeča časovna obdobja:VAŠE PRAVICE

Če ne želite več, da vas vodimo kot podpornika te kampanje, nam lahko to kadarkoli sporočite (kontakti spodaj) in bomo vaše podatke izbrisali iz seznama podpornikov. V primeru vašega zahtevka po izbrisu iz seznama podpornikov kampanje bomo kopijo vašega pristopa hranili še pet let, nato pa jo v roku enega leta izbrisali. Tovrstno hrambo kopije vašega pristopa h kampanji utemeljujemo s t. i. »zakonitim interesom«, saj so v tem obdobju možni različni zahtevki s strani podpornikov o tem, ali so bili res podporniki ali ne, in je kopija takšnega pristopa naš edini dokaz, da je oseba pristopila k določeni kampanji. V zvezi s hrambo podatkov za ta namen imate pravico do ugovora na info@keralkohonimleko.si.

ORGANIZACIJE POBUDNICE:

Vaše podatke obdelujejo organizacije pobudnice kampanje kot skupni upravljavci, to so:
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Gregorčičeva ulica 7, 1000 Ljubljana, tel.: 01 200 95 62, e-naslov: info@noexcuse.si;

Inštitut Utrip, Trubarjeva 13, 1290 Grosuplje, tel.: 031/880-520, e-naslov: info@institut-utrip.si;

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Dalmatinova ul. 10, 1001 Ljubljana, tel.: 01/234-75-50, e-naslov: drustvo.zasrce@siol.net;

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor, Tel.: 05 91 78 076, e-naslov: info@zadihaj.net.

PREDSTAVNIK ORGANIZACIJ IN KONTAKT:

V zvezi z vašimi pravicami ali vprašanji glede osebnih podatkov se lahko obrnete na 031 880 520 ali info@keralkoholnimleko.si.